Sveiki, jūs galite prisijungti arba registruotis.
Jūsų krepšelis yra tuščias!

Prekybos taisyklės ir pristatymas

Stilingamama.lt

Elektroninės prekybos taisyklės

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios Elektroninės prekybos taisyklės (toliau – Taisyklės) yra sudarytos siekiant užtikrinti Pirkėjo ir Stilingamama.lt (toliau – Pardavėjo) teises, nustatyti abiejų šalių pareigas ir atsakomybes, supažindinti Pirkėją su prekių pirkimo – pardavimo sąlygomis.

1.2. Taisyklės laikomos sutartimi (toliau – Sutartis), sudaroma tarp Pirkėjo ir Pardavėjo Stilingamama.lt

II. Privatumo politika ir duomenų saugumas

2.1. Pirkėjas, norėdamas rinktis ir pateikti užsakymą Pardavėjui, turi užsiregistruoti Pardavėjo internetinėje svetainėje, užpildydamas registracijos formą. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai pateiktus duomenis keisti, papildyti ar ištrinti. Pirkėjas įsipareigoja pateikti teisingus duomenis apie save. Pirkėjas neinformavęs Pardavėjo apie savo duomenų pasikeitimą, prisiima visą dėl to kylančią nuostolių riziką.

2.2. Pirkėjo registracijoje pateiktus duomenis Pardavėjas saugo ir tvarko vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Pardavėjas užtikrina, kad Pirkėjo asmeninė informacija (vardas, telefono numeris, el. pašto adresas ir kt.) yra naudojama:

2.2.1. Vykdant Pirkėjo užsakymus.

2.2.2. Siekiant susisiekti su Pirkėju, jei kiltų klausimų, susijusių su užsakymo vykdymu.

2.2.3. Išrašant PVM sąskaitas-faktūras.

2.2.4. Tiesioginės rinkodaros tikslais.

Pardavėjas pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.

III. SUTARTIES SUDARYMAS

3.1. Užsakymas laikomas pateiktu, kai Pirkėjas, susipažinęs su šiomis Taisyklėmis (perskaitęs pažymi varnele laukelį „Aš perskaičiau ir sutinku su Prekybos taisyklės ir pristatymas“ elektroninės prekybos taisyklėmis“) paspaudžia mygtuką „Patvirtinti“, kuriuo patvirtina, jog užsako prekių krepšelyje pateiktas prekes ir įvykdo apmokėjimą per elektroninių mokėjimų sistemą Mistertango.

3.2. Sutarties sudarymo momentu yra laikoma, kai Pirkėjas pateikia užsakymą ir elektroniniu paštu, kurį nurodė registracijos metu, gauna elektroninį laišką, kuriame yra patvirtinamas prekės (-ių) užsakymo gavimas. Nuo to momento, Pardavėjas yra įpareigotas prekę (-es) išsiųsti, o Pardavėjas apmokėti užsakytą prekę (-es) ir priimti.

IV. PREKĖS IR JŲ KAINOS

4.1. Kiekvienos prekės charakteristikos aprašomos prie atitinkamos prekės.

4.2. Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl netikslios ir (ar) neišsamios informacijos apie prekę. Jos spalva, forma ar kiti parametrai gali skirtis dėl naudojamo monitoriaus ypatybių ir (ar) nustatymų.

4.3. Konkrečių prekių kainos pateiktos eurais ir nurodytos ties kiekvienos prekės aprašymu. Parduotuvė įsipareigoja prekes parduoti už užsakymo momentu galiojančias ir užsakymu patvirtintas kainas.

4.4. Į prekės kainą yra įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM).

4.5. Į prekės kainą nėra įskaičiuojamas pristatymo mokestis. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas galutinę sumą su įskaičiuotu pristatymo mokesčiu matys, prieš pat užsakymo patvirtinimą.

 

V. ATSISKAITYMAS UŽ PREKES

5.3. Pirkėjas apmoka už prekę (-es) banko pavedimu į Pardavėjo nurodytą sąskaitą per elektroninių mokėjimų sistemą Mistertango. Mistertango mokėjimų sistema nukreips Pirkėją į Mistertango lakelį, kuriame Pirkėjas pasirinkęs būdą „Elektroninė bankininkystė“, suveda savo banko duomenis ir įvykdo atsiskaitymą už prekes.

5.4. Pardavėjas užsakymą pradeda vykdyti tik gavęs pilną apmokėjimą už prekę (-es). Išankstinis apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.

VI. PREKIŲ PRISTATYMAS

6.1. Prekė (-ės) pristatomos į užsakyme nurodytą vietą per 5 darbo dienas registruota korespondencijos siunta per Lietuvos paštą.

6.2. Pirkėjui negavus prekės (-ių) per užsakyme nurodytą pristatymo terminą, jis privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo termino pabaigos, apie tai raštu informuoti Pardavėją. Pirkėjui laiku neinformavus Pardavėjo apie prekės (-ių) negavimą per užsakyme nurodytą pristatymo terminą, laikoma, kad Pirkėjas prekę (-es) gavo laiku ir į užsakyme nurodytą vietą.

6.3. Prekės pristatomos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Prekių pristatymo kaina yra 2 eur, kai užsakymo vertė nesiekia 60 eur. Pristatymas yra nemokamas, kai užsakymo vertė yra didesnė nei 60 eur.

VII. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

7.1. Pardavėjas prekių keitimo ir grąžinimo procedūrą nustato remdamasis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su nuotolinės prekybos sutartimis, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.366 str. „Daiktų pardavimas pagal sutartis, sudaromas naudojant ryšio priemones“, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis.“.

7.2. Remiantis 7.1. punkte nurodytais dokumentais Pirkėjas per 7 darbo dienas po prekės (-ių) perdavimo dienos turi teisę grąžinti iš Pardavėjo įsigytą kokybišką prekę (-es) bei atgauti už ją (-as) sumokėtus pinigus arba pakeisti prekę (-es) kitomis analogiškomis prekėmis.

7.2.1. Keičiamos arba grąžinamos prekės turi atitikti šiuos reikalavimus:

7.2.1.1. prekė negali būti naudota, ji turi būti nesugadinta ir nepraradusi savo vertės;

7.2.1.2. prekė turi būti pateikta originalioje gamintojo pakuotėje ir nepraradusi prekinės išvaizdos;

7.2.1.3. prekė turi likti su visomis etiketėmis.

7.2.2. Norint grąžinti prekę, Pirkėjas privalo Pardavėjo internetinėje svetainėje užpildyti prekių grąžinimo formą, kuri yra skiltyje „Gražinimai“.

7.2.3. Keičiama arba grąžinama prekė turi būti pristatyta adresu Šiaulių g. 19A, LT-81444, Meškuičiai, Šiaulių rajonas. Siųsti galima kurjeriu, paštu arba paštomatu.

7.2.4. Pardavėjas gavęs keičiamą ar grąžinamą prekę per 14 dienų įsipareigoja informuoti Pirkėją, ar prekė atitiko grąžinimo/keitimo kriterijus. Jei grąžinama/keičiama prekė atitinka šiuos kriterijus, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti prekę arba grąžinti už ją sumokėtus pinigus.

7.2.5. Tais atvejais, kai prekės yra keičiamos, Pardavėjas įsipareigoja keičiamą prekę pakeisti į bet kurią kitą prekę, kurios vertė neviršija keičiamos prekės. Jei keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui tokį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą Pardavėjo banko sąskaitą.

7.2.6. Keičiamos ar grąžinamos prekės transportavimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

7.3. Pirkėjui pastebėjus kokybinius neatitikimus, skundai turi būti perduodami Pardavėjui raštu, arba elektroniniu laišku ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekės (-ių) pristatymo į vietą, nurodant prekės (-ių) trūkumą ir pageidaujamą sprendimą:

7.3.1. Pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke. Grąžinamos prekės transportavimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

7.3.2. Sumažinti prekės kainą.

7.3.3. Atlyginti prekės trūkumų pašalinimo išlaidas, Pirkėjui pateikus trūkumų pašalinimo išlaidas patvirtinantį dokumentą, atitinkantį Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnyje nustatytus apskaitos dokumentų rekvizitus.

7.3.4. Vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

7.4. Į raštišką Pirkėjo skundą Pardavėjas privalo duoti atsakymą per 10 (dešimt) darbo dienų. Po raštiško Pirkėjo informavimo apie sprendimą pilnai ar dalinai tenkinti Pirkėjo skundą, nuostolių kompensavimas vykdomas nedelsiant, bet ne vėliau nei per 10 (dešimt) darbo dienų.

7.5. Pardavėjas neatsako už defektus ar kitus kokybinius neatitikimus užsakyme nurodytoms sąlygoms, jeigu jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.